Лабораторна діагностика в Харківській області

Підвищення кваліфікації

Харківський національний медичний університет.

Цикли спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестаційні, стажування на 2018 рік. Кафедра клінічної лабораторної діагностики. Завідуюча кафедри, д мед.н., професор Залюбовська О І.

ХНМУ НАВЧАЛЬНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ, завідуючий кафедри професор Ткач Юрій Іванович, проводить підготовку на циклах згідно плану: клінічна лабораторна діагностика , цитологічні і загальноклінічні лабораторні дослідження; лабораторна діагностика гематологічних хвороб; цитологічна діагностика пухлин (для завідувачів КДЛ, лікарів і спеціалістів з КЛД, клінічної біохімії, лабораторної імунології, лабораторної генетики)

КЛД_сайт_2015

рекламка_клд

2. КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ, СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ, завідуюча кафедри професор, д.хім.н. Журавель Ірина Олександрівна, проводить підготовку на циклах згідно плану: Сучасні технології та забезпечення якості в лабораторній медицині (для зав.лабораторіями, лікарів-лаборантів з КЛД, клінічної біохімії та професіоналів з вищою немедичною освітою КДЛ, біохімічних відділів КДЛ та діагностичних центрів); клінічна біохімія (для лікарів, які атестуються на ІІ, І, вищу категорії); система забезпечення якості токсикологічних досліджень (для зав. токсикологічних відділень, бюро судово медичної експертизи, токсикологічних лабораторій, наркодиспансерів та лікарень); Судово-медична токсикологія (для лікарів судово медичної експертизи)

3. КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЇ,  завідуюча кафедри професор  Бірюкова Світлана Василівна, проводить підготовку на циклах згідно плану: клінічна мікробіологія, бактеріологія, лабораторна імунологія (для лікарів-лаборантів, які атестуються на ІІ, І, вищу категорії)

4. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ ТА ВІЛ/СНІДу, проводить підготовку на циклах згідно плану: лабораторна діагностика захворювань, що передаються статевим шляхом (для завідуючих і лікарів-лаборантів серологічних, кліндіагностичних, бактеріологічних, імунологічних і вірусологічних лабораторій лікарень, поліклінік, ШВД, СЕС, бактеріологів та біологів КДЛ, лікарів дерматовенерологів)

5. МЕДИЧНОЇ ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ТРОПІЧНИХ ХВОРОБ, завідуюча кафедри професор Бодня Катерина Іванівна, проводить підготовку на циклах згідно плану: Лабораторна діагностика малярії та інших паразитарних хвороб (для лікарів-лаборантів КДЛ лікарень і СЕС, біологів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я).

Цикли підвищення кваліфікації для лікарів-лаборантів (фахівців із вищою немедичною освітою) за фахом можна пройти у закладах післядипломної освіти лікарів у містах України:

  1. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика (НМАПО) (http://nmapo.edu.ua/index.php/uk/zagalna-informatsiya );
  2. Запоріжська медична академія післядипломної освіти (http://zmapo.edu.ua/);
  3. ДЗ “Дніпропетровська медична академія” (http://www.dsma.dp.ua/);
  4. Факультет післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (http://meduniv.lviv.ua/index.php);
  5. Інститут післядипломної освіти, кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця (м. Київ), т. (044)454-49-14, моб.тел. (050)975-69-26, (098)648-02-90