Лабораторна діагностика в Харківській області

Правила підготовки документів до атестації

З метою підвищення відповідальності за ефективність і якість роботи лікарів рекомендується при проведенні атестації лікарів враховувати наступні вимоги до звіту:

У першій частині звіту вказуються автобіографічні дані – до 0,5 першої сторінки, далі – нормативно-правові акти, які використовуються в роботі.

У другій частині зазначаються: загальна характеристика і структура закладу охорони здоров’я; контингент населення, що обслуговується, функціональні обов’язки звітуючого.

У третій частині викладається аналіз професійної діяльності за звітний період з проведеним аналізом показників в порівнянні з середньообласними, що передбачені статистичними формами.

У четвертій частині характеризується суспільна діяльність, участь в конференціях, написання статей. Лікарі, які атестуються на І або вищу категорії, висвітлюють проблемні питання служби та бачення або шляхи удосконалення служби.

Для атестадії на II кваліфікаційну категорію звіт готується у обсязі до 10 сторінок, на першу – до 15 сторінок, на вищу – до 20 сторінок.

Лікарі, які змінювали місце роботи за останні 3 роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками цих закладів. При цьому загальний перерив має бути не більше трьох місяців.

Кваліфікація лікаря визначається атестаційною комісією за трьома кваліфікаційними категоріями:

друга кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям зі стажем роботи з даної спеціальності не менше п’яти років, які мають необхідну теоретичну та практичну підготовку за своєю спеціальністю, володіють сучасними методами профілактики, діагностики і лікування хворих;

перша кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям зі стажем роботи з даної спеціальності не менше семи років, які мають необхідну теоретичну та практичну підготовку за своєю та суміжними спеціальностями, володіють сучасними методами профілактики, діагностики і лікування хворих;

вища кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям зі стажем роботи з даної спеціальності не менше 10 років і які мають високу теоретичну та практичну професійну підготовку, володіють сучасними методами профілактики, діагностики і лікування хворих за своєю та суміжними спеціальностями.

Разом з цим, лікарі, які атестуються на першу та вищу категорії, повинні володіти сучасними методами профілактики, діагностики і лікування хворих при невідкладних станах, профілактики та боротьби зі Снідом, грипі, знати реформи, які пропонується ввести вгазузь охорони здоров’я на сучасному етапі.

При присвоєнні кваліфікаційної категорії рекомендується дотримуватись послідовності: друга, перша, вища.

До стажу роботи за спеціальністю для атестації на кваліфікаційну категорію зараховуються: період роботи за спеціальністю, навчання в інтернатурі, аспірантурі, клінічній ординатурі, служба в Збройних Силах та інших військових формуваннях.