Лабораторна діагностика в Харківській області

Про історію створення Громадського товариства лікарів-лаборантів у м.Харкові

Про історію створення Громадського товариства у м.Харкові.

Видатнй фахівець в області клінічної лабораторної діагностики, професор А.Я. Альтгаузен часто виступав на всесоюзних з’їздах і конференціях; був членом Всесоюзного товариства лікарів-лаборантів, членом редакційної колегії журналу «Лабораторна справа», членом правління Українського онкологічного товариства. В 1941 р. А.Я. Альтгаузен захистив докторську дисертацію на тему «Діагностика злоякісних новоутворень при мікроскопічному дослідженні секретів і екскретів в нативних препаратах». Під його керівництвом 15 лікарів – членів медичного товариства виконали і захистили кандидатські дисертації.

1952 р А.Я. Альтгаузена став ініціатором створення самостійного Харківського обласного наукового товариства лікарів-лаборантів, яке до цього входило до складу терапевтичного товариства. В організації Товариства допомагала асистент кафедри О.М.Єфремова, яка після смерті проф. А.Я.Альтгаузена, очолила Харківське наукове товариство лікарів-лаборантів. З 1968 року головою Товариства і завідувачем кафедри клінічної лабораторної діагностики Українського інституту удосконалення лікарів стала учениця проф. А.Я.Альтгаузена, к.мед.наук Наталія Борисівна Картавенко.

Картавенко Н. Б. і правління Товариства приділяли велику увагу підготовці кваліфікованих кадрів з клінічної лабораторної діагностики. На засіданнях товариства представлялись доповіді з актуальних питань лабораторної діагностики захворювань, проводилися спільні засідання з товариствами гінекологів, онкологів, патологоанатомів, терапевтів, урологів. На базі товариства проводились декадники і одноденні семінари з дослідження мокротиння, сечі, лабораторної діагностики лейкозів, цитологічної діагностики новоутворень; крім лекцій, демонстрували нативні і фарбовані препарати. Проводилась консультативна робота з питань лабораторної діагностики і організації лабораторного справи. Під керівництвом Н. Б. Картавенко членами Товариства були захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних ських наук: І. С. Генес – «Цитогенетичне вивчення клітин випоту при деяких злоякісних пухлинах людини»; О. Г. Короп «Комплексная цитологическая диагностика рака тела матки».-

В 1973 році Харківське наукове медичне товариство лікарів-лаборантів було організатором проведення в м. Харкові I Всеукраїнського з їзда лікарів-лаборантів. В цьому ж році до складу Правління Товариства була вибрана професор Н.І. Панченко, яка пізніше очолила кафедру біохімії ХІУЛ. Еоловою Товариства в 1982-986 рр була професор Панченко Н.І.; в 1986-1996 рр. Товариство очолював професор Ю.І.Ткач.

З 1996 р. по теперішній час Головою Товариства лікарів-лаборантів у м.Харкові та Харківській області є учениця Н. Б Картавенко, к.мед.н., доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики Короп Олександра Григорівна.

В травні 1995 р. на республіканській конференції лікарів-лаборантів було вирішено змінити назву Товариства на «Українське Товариство клінічної лабораторної діагностики» (статут Товариства був зареєстрований Міністерством юстиції у лютому 1997 р).

У 2002 р Харківське товариство клінічної лабораторної діагностики відзначило свій 50-річний ювілей. На честь цієї дати була проведена обласна науково-практична конференція, де з доповідями виступили співробітники кафедри і лікарі закладів охорони здоров’я.

На сьогоднішній день, на засіданнях Харківського Товариство клінічної лабораторної діагностики та Днях фахівців із лабораторної діагностики обговорюються актуальні проблеми лабораторної діагностики, фахівці клініко-діагностичних лабораторій (КДЛ) знайомляться із досвідом використання сучасних методів лабораторної діагностики та обладнання як в провідних закладах охорони здоров’я м. Харкова та Харківської області, так із залученням фахівців та фірм-виробників обладнання та реагентів; до відома фахівців клініко-діагностичних лабораторій доводяться основні нормативні документи та методичні рекомендації із лабораторної діагностики.

У Харківській області Обласним протитуберкульозним диспансером №1 постійно проводять моніторингові виїзди та перевірка якості виконання лабораторного етапу у відповідності до Наказів Міністерства охорони здоров’я України Зовнішня оцінка якості лабораторної діагностики туберкульозу проводиться згідно методичних рекомендацій «Система забезпечення якості лабораторних досліджень в установах, що здійснюють мікробіологічну діагностику туберкульозу на різних рівнях надання медичної допомоги».

В 2015 році КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», яка є координатором програми МПР з 2004 р. (сертифікат Національного наукового центру «Інститут метрології» №М002.07.04 від 16.07.2004 р.), підготувала та затвердила оновлену редакцію Програми міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань клініко-лабораторних (біохімічних та гематологічних) показників у зразках біологічних рідин людини при виконанні клініко-діагностичних досліджень у закладах охорони здоров’я, яка внесена у «Реєстр координаторів програм міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань у вимірювальних лабораторіях з використанням стандартних зразків» (наказ №М013.04.15 від 29.04.2015 р. ННЦ «Інститут метрології» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Департаменту технічного регулювання від 29.04.2015 №151).

Лабораторна служба закладів охорони здоров’я районів Харківської області представлена клініко – діагностичними лабораторіями, що розташовані у закладах охорони здоров’я міського підпорядкування (65 лабораторій у 57 закладах); клініко – діагностичними лабораторіями, що розташовані у закладах охорони здоров’я районів областіi (36 лабораторій, що розташовані у 28 районах та містах обласного значення Харківської області); клініко – діагностичними лабораторіями, що розташовані у закладах охорони здоров’я обласного підпорядкування (36 лабораторій у 35 закладів); клініко – діагностичними лабораторіями, що розташовані у закладах охорони здоров’я республіканського підпорядкування ( 3 лабораторії) . Крім того, 26 медичних лабораторії працюють у науково-дослідних інститутах, що підпорядковані Академії медичних наук України (8 закладів); закладах Міністерства транспорту і зв’зку України; міністерства внутрішніх справ України; Державного департамент України з питань виконання покарань; інших відомствах.

У приватних установах розташовано 15 % клініко – діагностичних лабораторій. Всього у м. Харкові та Харківській області функціонує 253 медичні лабораторії, що розташовані у 177 закладах

У закладах охорони здоров’я обласного підпорядкування здебільшого функціонують багатопрофільні або спеціалізовані КДЛ, що виконують дослідження відповідно до профілю закладу. Клініко-діагностичні лабораторії закладів охорони здоров’я районів області виконують дослідження у відповідності до потреб закладів охорони здоров’я, що надають первинну та вторинну медичну допомогу. В КДЛ виконуються гематологічні, загальноклінічні, біохімічні, імунологічні, цитологічні, бактеріологічні дослідження у відповідності до галузі атестації закладів. Обстеження хворих виконуються як у планових, так і в ургентних лабораторіях. КДЛ районів області обслуговують стаціонари, поліклінічне відділення, а також здійснюють лабораторні дослідження для мешканців сільської місцевості.

Розвиток науки та технологічні зміни за останні часи вносить нові можливості при виконанні досліджень у медичних лабораторіях при виконанні різних видів досліджень – гематологічних, біохімічних мікробіологічних, паразитологічних, генетичних, тощо. В повсякденну практику лабораторій увійшли сучасні методи лабораторної діагностики, а саме імуноферметний та імунохемілюмінісцентний аналіз, полімеразна ланцюгова реакція, високо роздільні хроматографічні методи та інші, в основі яких лежать сучасні досягнення молекулярної біології, хімії, медицини. Разом з тим, втілюючи новітні технології та аналізатори, спеціалісти лабораторної медицини широко використовують «золоті стандарти», якими є морфологічні дослідження, що використовувались на початку становлення лабораторної медицини.